Od nepaměti se v oboru bezpečnostních agentur, armády a policie využívaly různé systémy pro zápis dění na objektu nebo ve střeženém prostoru. Do dnešních dnů přetrval systém knih a ručních zápisů, kdy strážný na konci své směny zapíše vše co se událo do papírové knížky, která zůstává neustále na objektu a do které zákazník i nadřízení mohou kdykoliv nahlédnout.

Je až s podivem, že tento systém vydržel do roku 2020, kdy i malé děti umějí zacházet s moderními telefony a tablety a dění kolem sebe digitálně (a to včetně fotografií) popisují na sociálních sítích v takřka reálném čase.

My to děláme trochu jinak

Od roku 2012 vyvíjíme vlastní řešení, kterému říkáme IRIS a které se v mnohém podobá sociálním sítím, jako je Facebook nebo Instagram. Pro strážné, nadřízené i naše zákazníky je tento systém dostupný on-line ve formě aplikace pro operační systém Android, iOS a nebo jako webová aplikace dostupná z téměř jakéhokoliv zařízení kdekoliv na světě.

Zákaznická část intranetu

Strážní vše co se na objektu děje zapisují v reálném čase. Což znamená, že nedochází k prodlením a odpovědné osoby v naší společnosti a nebo servisní dodavatelé zákazníka tak mohou na problém okamžitě reagovat. Mnohdy se tak děje ještě dříve, než si zákazník přečte příslušný e-mail, ve kterém mu náš systém IRIS problém popisuje.

Ke každému zápisu může strážný přiřadit fotografie, aby celé zjištění nemusel složitě popisovat.

Ale zde podobnost se sociálními sítěmi nekončí. U každého zápisu může strážný, objektový manažer a nebo i zákazník vložit komentář a interaktivně tak komunikovat s osobou na místě incidentu. Je tak možné se doptat na konkrétní detaily, nebo si vyžádat třeba fotografii z jiného úhlu. Zákazník tak nemusí ztrácet čas telefonáty, diktováním e-mailových adres a následným čekáním zda a v jaké kvalitě mu fotografie nebo lepší popis události dorazí.

Všechny tyto zápisy a komentáře jsou navíc ukládány na náš cloudový server, kde je možné se k nim kdykoliv v budoucnu vrátit a zhodnotit tak jednotlivé kroky strážného, náš jako dodavatele služeb a nebo i zákazníkových zaměstnanců, kteří mají komunikaci s bezpečnostní agenturou na starosti. Ve všech zápisech je možné podrobně vyhledávat.

Část IRIS pro strážné

U všech zápisů také funguje systém „štítků“, který umožňuje, aby notifikace o incidentu odešla na různé, předem nastavené e-maily. Informaci o doručené poště tak může dostat přímo asistentka vedení, zlomený klíč v zámku obdrží objektový údržbář a informaci o nefunkčním přístupovém systému získá ihned technik dodavatele. Systém tak nerozesílá notifikační e-maily na všechny strany, ale vždy jen konkrétním osobám, které danou informaci potřebují.

Ale papírová kniha stojí jen pár korun…

Ano, ale náš zákaznický intranet je u každé (i té nejmenší) zakázky pro naše zákazníky zdarma.

Cloudovým službám je složité věřit

Důvěra mezi námi a našimi zákazníky je v našem oboru to nejcennější, co můžeme mít. Proto si můžete být jisti, že vaše data nikdy nikomu nenasdílíme (což mimochodem potvrzujeme i NDA ujednáním v každé smlouvě). Proti nechtěným únikům vaše data chráníme za pomoci end-to-end šifrování, kdy veškerá data jsou šifrována nejen po cestě mezi serverem a koncovým zařízením, ale také přímo na našem serveru. Data tedy v nešifrované podobě vidíte skutečně jen vy a strážný se kterým komunikujete.