Přepravu finančních hotovostí a cenin zajišťujeme svými zaměstnanci, kteří jsou k této činnosti cvičeni a školeni, ovládají řešení konfliktních situací, řízení vozidel v nestandardních situacích, poskytování první pomoci a v případě nutné sebeobrany i donucovacích prostředků nebo použití střelné zbraně.

Podle hodnoty cenné zásilky v závislosti na pojistných podmínkách je stanoven počet osob při převozu nebo doprovodu, druh výstroje, výzbroje a dopravních prostředků. Podle potřeby a rozsahu je vymezen dipečer, který je v kontaktu se skupinou provádějící převoz. Pohyb vozidel je ON-LINE sledován systémem GPS a údaje jsou přenášeny na dispečink.

Cena těchto služeb vychází z hodnoty přepravované zásilky, z délky přepravy v čase a vzdálenosti. U pravidelných přeprav je cena stanovena zvýhodněnou paušální částkou.

Každá přeprava hotvosti a cenin je pojištěna na 100% své hodnoty. Pro přepravu si můžete zvolit buď označená, neoznačená, pancéřovaná nebo běžná civilní vozidla (zvolení vozidel musí korespondovat s pojistnými podmínkami).

U přepravy hotovosti a cenin provádíme zejména:

  • přeprava hotovosti a cenností (šeky, kolky, stravenky, apod.)
  • pravidelné svozy tržeb
  • jednorázové transporty
  • doprovod osob přepravujících hotovost či cennosti

Pozor: neprovádíme zpracování hotovosti!