Nabízíme Vám zajištění zdravotnických asistencí na akcích sportovních i kulturních. V rámci tzv. „low-cost“ řešení zdravotnického dohledu se soustředíme na zajištění akcí dvěma samostatnými zdravotníky s kompletním vybavením, ale bez vlastního sanitního vozu.

Toto „low-cost“ řešení je vhodné ve větších městech, kde dojezd vozidel RZP je v řádu několika minut a na akcích, kde není předpoklad velkého počtu zraněných osob. Na takovýchto akcích je z naší zkušenosti zbytečné objednávat celý soukromý sanitní vůz.

Zdravotnické asistence jsou zajišťovány zkušenými zdravotníky z řad polních vojenských lékařů a chirurgů, absolventů kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (akreditován MŠMT), zdravotních sester/bratrů a studentů/absolventů lékařských fakult.

Dle typu akce a požadavků zákazníka jsme schopni dodat:

  • samostatný zdravotník (1 nebo 2 označení zdravotníci s kompletním vybavením)
  • individuální zdravotnické zajištění (počet zdravotníků a sanitek dle vašich požadavků)