DOHLEDÁME DLUŽNÍKŮV MAJETEK, INFILTRUJEME VAŠI SPOLEČNOST A VYPÁTRÁME ZLODĚJE, DOHLEDÁME UNESENÉ DÍTĚ

Red Hawk Security se dlouhodobě zabývá sledovací a pátrací činností, ke které využíváme naše dlouholeté zkušenosti ze zahraničního působení a týmu zkušených technických pracovníků.

Sledovací činností se rozumí zejména činnost, která má za úkol shromáždit audiovizuální důkazy proti cílovým osobám, jejich vzdálené sledování a vypracování denního režimu těchto osob. Veškeré takto prováděné úkony odpovídají nařízení vlády č. 469/2000 Sb. v příloze 3.

Sledovací činnost je využívána:

  • pro zjištění majetkového stavu cílové osoby v rámci exekučního řízení nebo jako přípravná činnost pro soudní proces
  • pro získání důkazů v rámci pracovněprávního vztahu (krádeže a prodej informací zaměstnanců)

Pátrací činnost je využívána hlavně při hledání osob jejich blízkými, nebo při dohledávání osob na které je vydán příkaz k zatčení. Při pátrání po osobách a věcech využíváme všech našich technických prostředků a kontaktů, které jsme si vypracovali za hranicemi ČR.

Pátrací činnost je využívána:

  • při hledání unesených dětí jedním z rodičů
  • při hledání odcizených automobilů
  • při hledání osob na něž je vydán příkaz k zatčení