Ozbrojený doprovod hotovosti, cenin a jiných cenných nákladů zajišťujeme svými zaměstnanci, kteří jsou k této činnosti cvičeni a školeni, ovládají řešení konfliktních situací, řízení vozidel v nestandardních situacích, poskytování první pomoci a v případě nutné sebeobrany i donucovacích prostředků nebo použití střelné zbraně.

Právní prostředí v EU je nejednotné, proto je složité zajišťovat ozbrojenou ostrahu nákladů, které při své cestě překračují státní hranice jednotlivých států. Díky našim zkušenostem jsme ale schopni pro vás do posledního detailu zorganizovat ozbrojený transport libovolným počtem zemí Evropské Unie. Celý transport objednáváte jen u jedné společnosti – u nás. Nemusíte si v každé zemi najímat a vyjednávat se samostatnou bezpečnostní agenturou. Díky tomuto řešení je pro vás celý proces ozbrojeného doprovodu zásilky transparentní, rychlý a bezpečný.

Podle hodnoty cenné zásilky a v závislosti na pojistných podmínkách je stanoven počet osob při převozu nebo doprovodu, druh výstroje, výzbroje a dopravních prostředků. Podle potřeby a rozsahu je vymezen dispečer, který je v kontaktu se skupinou provádějící převoz. Pohyb vozidel je ON-LINE sledován systémem GPS a údaje jsou přenášeny na dispečink.

Cena těchto služeb vychází z hodnoty přepravované zásilky, z délky přepravy v čase a vzdálenosti. U pravidelných přeprav je cena stanovena zvýhodněnou paušální částkou.

Každá přeprava hotovosti a cenin je pojištěna na 100% své hodnoty. Pro přepravu si můžete zvolit buď označená, neoznačená, pancéřovaná nebo běžná civilní vozidla (zvolení vozidel musí korespondovat s pojistnými podmínkami).