Chcete se po světě přepravovat v naprostém soukromí a nebo se plánujete vydat do míst, kde v blízkém okolí není žádné mezinárodní letiště?

S našimi partnery ve světě nabízíme našim klientům zabezpečené letecké transporty, tedy služby soukromých letadel, tzv. biz-jetů (Business jet). Výhodou oproti běžným linkám je možnost příchodu na letiště privátním vstupem, případně doprava vozem až přímo ke vstupu do letadla na letištní ploše. Další nespornou výhodou je fakt, že v tomto typu letadla s vámi může cestovat náš ozbrojený osobní strážce (může se lišit v závislosti na místě odletu a příletu, záleží vždy na zákonech dané země).

Další nespornou výhodou soukromého letadla je možnost přistávat i na jiných, než mezinárodních letištích. Nemusíte tak trávit dlouhé hodiny ve vozidle při přejezdu z letiště do místa vašeho pobytu.

Se soukromým letadlem si také můžete přímo zvolit trasu. Klienti např. v Africe velice často využívají služeb soukromých letadel při safari, kdy je možné z letadla sledovat národní parky a následně přistát přímo u safari rezortu.