Když, v dnešní měnící se době, potřebujete skutečnou bezpečnost na vaší akci, ochranu před terorismem a bezpečnost vašich hostů neberete na lehkou váhu!

Pro pořadatele kulturních a sportovních akcí (s předpokládanou vysokou návštěvností) poskytujeme služby tzv. preventivní a aktivní ochrany před terorismem. jedná se v současné době o nejúčinnější ochranu před terorismem, jakou privátní sektor může nabídnout. V rámci skupin opatření poskytujeme např. služby pyrotechnika, který celou oblast události předem prohlédne, poradenské služby, kdy vám na základě našich zkušeností poradíme jak dosáhnout minimalizace rizik, tak konečně i služby přímé ochrany za pomoci tzv. CAT Teamu (Counter Assault Team), který je plně vyzbrojen přítomen skrytě na akci a je připraven kdykoliv aktivně silou zasáhnout proti případným útočníkům.

CO VŠE NABÍZÍME – OCHRANA PŘED TERORISMEM

Pyrotechnické služby

Před samotným začátkem vaší akce projde náš pyrotechnik se speciálně vycvičeným psem celou oblast a zkontroluje, že v místě není uloženo nástražné výbušné zařízení. V průběhu akce jsme se speciálně vycvičenými psy a s detektory výbušných látek schopni kontrolovat průběžně všechny návštěvníky vaší akce. Toto opatření je viditelné a už samotná přítomnost pyrotechniků zvyšuje šanci na odrazení útoku již ve fázi plánování.

CAT Team

Na vaší akci rozmístíme silně ozbrojené bývalé členy speciálních jednotek, kteří mají jediný úkol – pokud dojde k jakémukoliv útoku, okamžitě zasáhnout vší dostupnou silou proti útočníkům. Reakční doba Policie v případě útoku na velké akci je i v Praze až několik desítek minut. Naši strážci jsou přímo na akci, vědí co mají dělat a mají pro svůj úkol veškeré potřebné vybavení. Jejich úkolem je v rámci zákonů ČR útočníky eliminovat a předat Policii ČR do několika minut.

V průběhu vaší akce nejsou členové CAT teamu vidět – jsou ve vozech SUV s černými skly, takže nebudou děsit vaše hosty.

CAT team je v současné době jediná, skutečně reálná, účinná a dostupná ochrana na všech velkých společenských akcích. Na mnoha případech z poslední doby vidíme, že reakce státních složek, je už z principu (jsou daleko od místa útoku, plní mnoho jiných povinností, atd.) pomalá. Myslíme si, že bezpečnost svých návštěvníků, by si v dnešní měnící se době, měl zajišťovat hlavně pořadatel. A proto nabízíme tuto v Evropě nestandardní službu.

Elektronický monitoring

Disponujeme nejmodernějším optickým a rádiovým vybavením pro monitoring celé vaší akce. V prostorách akce zaparkujeme naše vozidla, která mají na teleskopickém rameni umístěnou sérii kamer, které zaznamenají průběh celé akce a které mohou monitorovat obličeje návštěvníků. V případě, že dojde k jakémukoliv narušení, jsme zpětně schopni celý záznam poskytnout Policii.

V automobilech máme zároveň vybavení pro pasivní elektronický boj – což znamená, že nahráváme veškerý rádiový provoz. Zpětně lze vytvořit mapu rádiového provozu a díky umístění více vozidel na celé akci, jsme schopni pomocí rádiové triangulace odhadnout umístění vysílače (např. koordinace útoku, odpálení nástražného výbušného zařízení atd.).

JE ČAS SE PŘESTAT SKLÁNĚT. JE ČAS SE ÚČINNĚ A HRDĚ BRÁNIT!

DISPONUJEME EXPERTY, KTEŘÍ PROŠLI VÁLKAMI V KOSOVU, IRÁKU A AFGHÁNISTÁNU. VĚTŠINA NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ POCHÁZÍ ZE SPECIÁLNÍCH JEDNOTEK ARMÁDY A POLICIE ČR.