Zabezpečte své cesty

Odborné služby v oblasti řízení cestovních rizik a ochrany osob na cestách

Chraňte své zaměstnance a blízké tím, že zajistíte jejich bezpečnost během cestování pomocí komplexních služeb řízení cestovních rizik RED HAWK. Naše zkušené týmy poskytují služby ochrany osob po celém světě, od bezpečnostního briefingu před cestou až po monitorování incidentů na místě a nouzovou evakuaci. Buďte v neustále se vyvíjejícím světě v bezpečí.

Předcestovní bezpečnostní školení: Chraňte se ještě před odjezdem

Bezpečnost a zabezpečení klíčových osob během cest je pro každou organizaci nejvyšší prioritou. Bohužel není možné zcela eliminovat všechna rizika spojená s cestováním, ale je možné tato rizika snížit prostřednictvím školení o bezpečnosti před cestou. Tým RED HAWK pro řízení cestovních rizik poskytuje komplexní školení před cestou zaměřené na zvyšování povědomí o bezpečnosti, které pomáhá zajistit, aby byli zaměstnanci před odjezdem do svých destinací připraveni a informováni.

Školení RED HAWK zaměřené na zvyšování povědomí o bezpečnosti před cestou zahrnuje celou řadu důležitých témat, včetně potenciálních bezpečnostních hrozeb a rizik, kulturních norem a zvyklostí a osvědčených postupů, jak zůstat na cestách v bezpečí. Naše školení je přizpůsobeno specifickým potřebám a okolnostem každé organizace a je navrženo tak, aby zaměstnanci důkladně porozuměli potenciálním bezpečnostním rizikům, kterým mohou být na cestách vystaveni.

Kromě školení o bezpečnostním povědomí před cestou poskytuje společnost RED HAWK také aktuální informace a sledování polohy, aby byli cestující informováni a připraveni. Naši bezpečnostní a zpravodajští partneři ve většině zemí světa nám umožňují poskytovat včasné a přesné informace o jakýchkoli bezpečnostních incidentech nebo jiných událostech, které mohou ovlivnit cestovní plány nebo bezpečnost. Cestující tak mohou zůstat informováni a činit informovaná rozhodnutí o svých cestovních plánech, což snižuje rizika spojená s cestováním.

Monitorování incidentů na místě: Zůstaňte v bezpečí s komplexními službami řízení cestovních rizik RED HAWK

Cestování na nová a neznámá místa může být vzrušující a obohacující zkušeností, ale může s sebou nést i určitá rizika a výzvy. Bezpečnostní incidenty, přírodní katastrofy a další kritické události mohou nastat kdykoli, a proto je nezbytné mít k dispozici komplexní plán řízení cestovních rizik, který zajistí bezpečnost a ochranu cestujících.

Tým RED HAWK pro řízení cestovních rizik zajišťuje monitorování incidentů na místě, aby pomohl cestujícím zůstat informovaní a v bezpečí. Náš tým nepřetržitě monitoruje místo a prostředí cestujících, aby identifikoval případné bezpečnostní incidenty nebo jiné kritické události, které by mohly ovlivnit cestovní plány nebo bezpečnost. To zahrnuje sledování místních zpravodajských zdrojů, sociálních médií a dalších relevantních zdrojů informací, aby byly cestujícím poskytovány aktuální informace.

V případě bezpečnostního incidentu nebo jiné kritické události je tým řízení cestovních rizik RED HAWK plně připraven rychle a efektivně reagovat. Náš tým je vyškolen pro řešení široké škály mimořádných situací, včetně lékařských pohotovostí, přírodních katastrof, občanských nepokojů a dalších bezpečnostních incidentů. Úzce spolupracujeme s místními úřady, velvyslanectvími a dalšími relevantními stranami, abychom zajistili, že se cestovatelům v těchto situacích dostane potřebné podpory a pomoci.

Služby ochrany osob: Komplexní, diskrétní a profesionální ochrana po celém světě

V dnešním stále nestabilnějším a nepředvídatelnějším světě jsou služby ochrany pro ohrožené osoby a rodiny nezbytné. Společnost RED HAWK poskytuje špičkové služby ochrany klíčových osob pro krátkodobé i dlouhodobé potřeby, a to prostřednictvím zkušených, profesionálních, diskrétních a vysoce vyškolených týmů, které realizují operační plán odpovídající vašim konkrétním potřebám.

Služby ochrany klíčových osob RED HAWK zahrnují osobní bezpečnost a ochranu jednotlivců, rodin a organizací na všech typech míst a ve všech situacích. Máme celosvětovou síť osvědčených partnerů, což znamená, že můžeme poskytovat služby ochrany vedoucích pracovníků téměř kdekoli, a to ve stejné kvalitě, jakou od společnosti RED HAWK očekáváte.

Naše týmy ochrany klíčových osob jsou vyškoleny k identifikaci a zvládání potenciálních rizik a hrozeb, včetně fyzických a kybernetických, v různých prostředích. Poskytujeme vhodná vozidla, profesionální osobní strážce a kompletní bezpečnostní služby na místě, včetně shromažďování a analýzy zpravodajských informací, kontroly přístupu a vyhodnocování rizik.

Ve společnosti RED HAWK chápeme důležitost diskrétnosti a důvěrnosti. Úzce spolupracujeme s našimi klienty na vytvoření bezpečnostního plánu na míru, který splňuje jejich specifické potřeby a zároveň zachovává nenápadnost. Naše týmy jsou vyškoleny tak, aby splynuly s okolím a zůstaly neviditelné, dokud jejich služby nejsou zapotřebí.

Služby nouzové evakuace: Rychlé, účinné a efektivní vyproštění

V případě kritické události nebo mimořádné události je nezbytné mít komplexní plán řízení cestovních rizik, který zahrnuje služby nouzové evakuace. Společnost RED HAWK poskytuje služby nouzové evakuace, které pomáhají jednotlivcům a rodinám bezpečně a rychle opustit nebezpečné situace, včetně situací postižených teroristickými útoky, válkou nebo přírodními katastrofami, kdekoli na světě.

Naše služby nouzové evakuace jsou navrženy tak, aby byly rychlé, účinné a efektivní, přičemž systém řízení funguje za všech okolností, bez ohledu na to, zda v dané zemi právě funguje veřejná doprava a vláda. Naše týmy mají rozsáhlé zkušenosti s koordinací a prováděním nouzových evakuací a úzce spolupracují s místními úřady, velvyslanectvími a dalšími příslušnými stranami, aby byl proces evakuace co nejbezpečnější a nejefektivnější.

Služby RED HAWK v oblasti nouzové evakuace jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsme schopni zajistit evakuaci kdekoli na světě během několika hodin. Naše služby zahrnují plánování logistiky, zajištění cesty a bezpečnou přepravu na bezpečné místo. Můžeme také poskytnout lékařskou podporu a pomoc během evakuace, čímž zajistíme, že se jednotlivcům a rodinám dostane péče, kterou v nouzových situacích potřebují.

Začněme s vaším vlastním bezpečnostním řešením

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultaci a udělejte první krok ke zvýšení vaší bezpečnosti.

Kontaktujte nás