Pro mnoho našich klientů, kterým poskytujeme služby osobních strážců, rovněž zajišťujeme plánování a itinerář jejich cest – tedy službu organizace cest. Díky tomu máme kontakty na hotely, letecké společnosti a cestovní kanceláře v mnoha rozličných zemích světa. Proto jsme se rozhodli nabídnout i samostatnou službu plánování a organizace cest a to i bez osobních strážců.

Po tom, co nám sdělíte předpokládaný datum odletu, příletu a země, které hodláte navštívit (případně další detaily), zajistíme pro vás:

  • naplánovaní letenek, transferů z a na letiště, včetně možnosti využití VIP salonků
  • vybereme vhodné a bezpečné lokality pro ubytování (soukromé domy, hotely, resorty, vily, apartmány)
  • zajistíme místní průvodce a tlumočníky
  • zařídíme potřebné rezervace do restaurací a podniků
  • naplánujeme a zarezervujeme nejvhodnější půjčení vozidel
  • ad hoc můžeme v průběhu vaší cesty zajistit ozbrojenou stráž (pokud se v dané oblasti přestanete cítit bezpečně)
  • předem pro vás připravíme zdravotnické balíčky uzpůsobené dané zemi
  • připravíme vám plán očkování
  • v případě zhoršení bezpečnostní situace nebo přírodní katastrofy naplánujeme a také sami zajistíme vaši evakuaci do bezpečnější oblasti nebo domů

Před každou cestou vám vypracujeme podrobnou analýzu rizik v dané zemi nebo na vaší trase (tzv. Risk assessment), kde se dozvíte jaká je aktuální bezpečností, zdravotní, politická a teroristická situace v místě, kam se plánujete vydat.

Na základě této analýzy se na základě informací od lokálních partnerů pokusíme predikovat možná rizika v době vaší návštěvy a navrhneme vám jak tato rizika minimalizovat.