Po stopách našich kořenů

Naše historie

Seznamte se s cestou společnosti Red Hawk Security od skromných začátků až po současnou pozici předního poskytovatele prvotřídních služeb fyzické ostrahy. Zjistěte, jak jsme se v průběhu času vyvíjeli, abychom vyhověli měnícím se potřebám našich klientů, a jak pokračujeme v inovacích a rozšiřování naší nabídky, abychom předvídali budoucí výzvy.

Red Hawk Group a Red Hawk Security je přední poskytovatel prvotřídních služeb fyzické ostrahy s historií sahající až do roku 2011. V průběhu let skupina Red Hawk Group rozšířila svou činnost založením řady dceřiných společností, včetně společnosti Night Watch, která nabízí cenově dostupnější bezpečnostní řešení, DARKTHORN, která se specializuje na vývoj pokročilého softwaru, a NORTH STONE, která se zaměřuje na vývoj špičkových bezpečnostních a obranných technologií. Díky svému zaměření na inovace, odborné znalosti a spokojenost zákazníků je společnost Red Hawk Group důvěryhodným partnerem pro jednotlivce, společnosti a vlády po celém světě.

2011 - Založení společnosti Red Hawk Security

Společnost Red Hawk Security byla založena v roce 2011 s jediným cílem: poskytovat výjimečné služby fyzické ostrahy klientům po celém světě. Společnost založil tým zkušených bezpečnostních profesionálů, kteří rozpoznali potřebu nového druhu poskytovatele bezpečnostních služeb – takového, který by kombinoval nejmodernější technologie s hlubokým porozuměním vyvíjejícímu se bezpečnostnímu prostředí. Od samého počátku se společnost Red Hawk Security snaží poskytovat vysoce kvalitní bezpečnostní řešení na míru, která splňují jedinečné potřeby každého klienta.

2012 - Výcvik v oblasti ochrany osob pro Policii ČR

V roce 2012 začala společnost RED HAWK SECURITY poskytovat služby výcviku v oblasti ochrany osob pro Policii České republiky. Díky této spolupráci se společnost podělila s policejními složkami o své zkušenosti a znalosti v oblasti bezpečnosti a pomohla tak zvýšit jejich schopnost poskytovat komplexní ochranu vysoce postaveným osobám a veřejně činným osobám. Toto partnerství rovněž prokázalo závazek společnosti RED HAWK SECURITY sdílet své znalosti a zdroje s veřejnými institucemi s cílem zlepšit celkovou bezpečnost ve společnosti.

2014 - Vládní zakázka pro NBÚ

V roce 2014 navázala společnost RED HAWK SECURITY partnerství s Národním bezpečnostním úřadem a získala tak první významnou státní zakázku. Toto partnerství pomohlo upevnit pověst společnosti RED HAWK SECURITY jako poskytovatele špičkových bezpečnostních služeb pro klienty z veřejného i soukromého sektoru.

2016 - Založení společnosti DARKTHORN

V roce 2016 založila společnost Red Hawk Security novou společnost DARKTHORN, která se specializuje na vývoj pokročilého softwaru. DARKTHORN se zaměřuje na využití nejmodernějších technologií, jako je A.I. a deep learning, ke studiu chování a jednání strážců Red Hawk Security a k vývoji nového systému známého jako IRIS. Tento systém nám umožňuje sledovat výkonnost našich zaměstnanců v první linii, identifikovat oblasti, kde je možné provést zlepšení, a v konečném důsledku zvýšit úroveň služeb, které poskytujeme našim klientům. Využitím odborných znalostí společnosti DARKTHORN v oblasti vývoje softwaru jsme schopni udržet si náskok, pokud jde o zavádění nových technologií do naší činnosti, což nám zajišťuje, že zůstáváme na špici bezpečnostního průmyslu.

2019 - Elektronické zabezpečení ústředí státních organizací

V roce 2019 dodala společnost RED HAWK SECURITY elektronické zabezpečovací systémy do nově vybudovaného sídla Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., státní organizace, která je jedním z klíčových pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Organizace je jedním z nejefektivnějších nástrojů českého zemědělství a funguje v rámci programu tzv. národní podpory (státní podpory). Tato spolupráce podtrhuje schopnost společnosti RED HAWK SECURITY poskytovat individuální a komplexní bezpečnostní řešení pro různorodé klienty, včetně klientů z veřejného sektoru.

2022 - Založení RED HAWK GROUP

V roce 2022 učinila společnost Red Hawk Security významný krok vpřed ve svém vývoji založením nové holdingové společnosti RED HAWK GROUP, která zastřešuje Red Hawk Security a tři další sesterské společnosti. Tento krok nám umožnil zefektivnit naši činnost a rozšířit působnost na globálním bezpečnostním trhu. Navzdory vytvoření skupiny RED HAWK GROUP zůstala vlastnická struktura společnosti Red Hawk Security nezměněna a v jejím čele stojí stejný tým zkušených bezpečnostních profesionálů. Jako vždy jsme i nadále odhodláni poskytovat stejnou úroveň individuálního přístupu a výjimečných služeb, které od nás naši klienti očekávají. S podporou společnosti RED HAWK GROUP máme dobrou pozici pro další růst a uspokojování vyvíjejících se bezpečnostních potřeb našich klientů i v následujících letech.

2022 - Založení společnosti Night Watch

V roce 2022 společnost Red Hawk Security rozšířila svou nabídku služeb založením nové společnosti Night Watch, která se specializuje na poskytování cenově dostupnějších bezpečnostních řešení. Cílem společnosti Night Watch je zpřístupnit vysoce kvalitní bezpečnostní služby nabízené skupinou Red Hawk širšímu okruhu klientů, včetně malých a středních podniků. Díky využití svých odborných znalostí a zdrojů je společnost Night Watch schopna nabídnout řadu bezpečnostních řešení, která jsou přizpůsobena konkrétním potřebám a rozpočtům jednotlivých klientů. Díky začlenění společnosti Night Watch do naší skupiny jsme schopni sloužit širšímu okruhu klientů a nabízet rozmanitější škálu bezpečnostních služeb než kdykoli předtím.

2022 - Založení společnosti NORTH STONE

V roce 2022 také Red Hawk Group založila společnost NORTH STONE, která se specializuje na vývoj pokročilých bezpečnostních a obranných technologií využívajících umělou inteligenci k dosažení dominantního postavení na světových trzích. Společnost NORTH STONE se zaměřuje na vývoj špičkových dronů a asistentů A.I., které mají potenciál nahradit lidské pracovníky v oblastech, jako jsou recepce budov, ostraha perimetru a další. Díky svému zaměření na technologie nové generace a odhodlání posouvat hranice možností v bezpečnostním a obranném sektoru je společnost NORTH STONE cenným přírůstkem do rodiny společností Red Hawk Group.

Začněme s vaším vlastním bezpečnostním řešením

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultaci a udělejte první krok ke zvýšení vaší bezpečnosti.

Kontaktujte nás